Na osnovu odredbi definisanih čl.13, čl.27, čl.28, čl. 29, čl.30, čl.31, čl.34, čl.50, čl.51, čl.52, čl.53, čl.54, čl.56 Zakona o zaštiti potrošača („Sl.Glasnik RS“ br.62/2014, 6/2016-dr.zakon I 44/2018-dr.zakon) Moraž Smart Handmades, svoje poštovane kupce koji robu kupuju putem internet sajta www.mymoraz.com

O B A V E Š T A V A
1. Prodaja robe putem internet sajta www.mymoraz.com obavlja se u okviru registrovane delatnosti Moraž Smart Handmades, Steve Todorovića 12, 11030 Beograd, mat.br. 66416569 PIB: 112881136, tel.broj: +381 11 354 4346, www.mymoraz.com, elektronska adresa za izjavljivanje svih žalbi, reklamacija i primedbi je: info@mymoraz.com

2. Prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl.Glasnik RS“ br.62/2014, 6/2016-dr.zakon I 44/2018-dr.zakon) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.mymoraz.com smatra se prodajom na daljinu.

3. Ugovor o prodaji na daljinu možete zatražiti putem e-maila na info@mymoraz.com

4. Svi proizvodi koji se prodaju putem internet sajta www.mymoraz.com poseduju svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji svakog pojedinačnog proizvoda, a u skladu sa svim relevantnim zakonima Republike Srbije.

5. Saobraznost robe ugovoru se utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom deklaracijom svakog pojedinačnog proizvoda.

6. Prodajna cena robe naznačena je uz svaki proizvod na način kako to propisuju zakoni Republike Srbije. Moraž Smart Handmades nije obveznik PDV-a. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za
informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.
Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti
kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u
trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost
neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

7. Svi proizvodi koji imaju posebna svojstva ili mane, takođe i oni proizvodi koji su na posebnim sniženjima ili akcijama će biti jasno označeni sa naznačenom cenom svakog pojedinačnog proizvoda kako to propisuju zakoni Republike Srbije. Periodi trajanja promotivnih i/ili akcijskih sniženja će biti adekvatno naznačeni.

8. Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, tako da ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora ili prikaza na mobilnom uredjaju, ne možemo garantovati potpunu jednakost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici (potrošači) vide na ekranu svog monitora ili mobilnog uređaja. Molimo Vas da imate u vidu da u takvim slučajevima reklamacija nije opravdana.

9. Upitom na info@mymoraz.com možete dobiti sledeću dokumentaciju koja Vam daje osnovne informacije koje štite Vaša prava u postupcima kupovine online: Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija, Pravo na odustajanje – postupak, Uslovi korišćenja i prodaje, Politika privatnosti. Ukoliko želite da kupujete u našoj online prodavnici molimo da nakon što se upoznate sa Vašim pravima pošaljete potvrdu da ste ista pročitali i da ste saglasni sa navedenim u njima klikom u odgovarajućim poljima na našem sajtu.

10. Našu online prodavnicu možete da posetite i u njoj obavite željenu kupovinu bez registracije.

11. Moraž Smart Handmades sa posebnom pažnjom obrađuje i koristi lične podatke koje ste nam dostavili, a u skladu sa politikom privatnosti sa kojom se možete upoznati ovde. U ime Moraž Smart Handmades obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih
naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i
podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim
običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške
kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima
kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni
partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

12. Prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzimate obavezu kupovine i plaćanja poručenog proizvoda.

13. Sve Vaše kupovine na našem sajtu možete platiti na jedan od sledećih načina:
– Plaćanje platnim karticama tokom procesa kupovine na sajtu,
– Plaćanje pouzećem gotovinski u trenutku isporuke.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad
Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog
trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Sa načinima plaćanja možete se upoznati ovde.

14. Kupljenu robu isporučuje distributivna služba Moraž Smart handmades na teritoriji Beograda, na način kako je to definisano ovde. Cena dostave je 200,00 dinara za narudžbine u vrednosti ispod 800,00 dinara. Za narudžbine u vrednosti iznad 800,00 dinara dostava se dodatno ne naplaćuje. Dostavu vršimo u pre podnevnim časovima od 09:00 do 13:00h ili u posle podnevnim časovima od 17:00 do 20:00h. Dostavu vršimo i po dogovoru. Potrebno je da, prilikom poručivanja, naznačite u odeljku za napomene željeno vreme isporuke, nakon čega ćemo Vam poslati potvrdu.

 Proizvodi poručeni od ponedeljka do petka biće isporučeni narednog dana od dana poručivanja (proizvodi poručeni u petak biće dostavljeni na željenu adresu u subotu). Proizvodi poručeni u subotu i nedelju biće isporučeni u ponedeljak.

Proizvodi poručeni na dan praznika biće isporučeni prvog radnog dana.

15. Usluga isporuke robe definisana je ovde.

16. Imate pravo da odustanete od ugovora na daljinu pre prijema robe, u slučaju prijema robe u neispravnom stanju, i u slučaju da prekršimo ugovoreni rok za dostavljanje poručene robe. U slučaju kada je roba isporučena u dogovorenom roku i u ispravnom stanju, potrosač nema pravo da odustane od ugovora na daljinu zbog izuzetne prirode proizvoda. Zakonom o zaštiti potrošača propisani su izuzeci od prava na odustanak od ugovora. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

  • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
  • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
  • isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.

Za više informacija o odustanku od ugovora kontaktirajte nas putem e-maila na info@mymoraz.com

18. U slučaju odustanka od ugovora u slučajevima navedenim pod rednim brojem 17, imate pravo na povraćaj novca u skladu sa procedurom za povraćaj sredstava. Za više informacija o odustanku i povratu sredstava kontaktirajte nas putem e-maila na info@mymoraz.com.

19. Ukoliko u momentu prijema poručenih proizvoda ustanovite da vrsta proizvoda nije odgovarajuća u odnosu na onu koju ste naručili, ili zapazite da je prilikom transporta proizvod oštećen, imate mogućnost i da proizvod bez naknade zamenite za drugi. Mi se obavezujemo da ćemo zamenu proizvoda na traženu adresu izvršiti u roku ugovorenim izmedju Vas i nas. Ukoliko objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u propisanom roku, dužni smo da Vas obavestimo o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i da navedemo rok u kome ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost. Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Na našoj internet stranici „Slušamo vas“ mozete naći sve naše kontakt podatke. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila na info@mymoraz.com.

20. Povraćaj sredstava i zamena proizvoda nakon prijema nije moguća ukoliko je proizvod dostavljen fizičkom licu u ispravnom stanju i ukoliko se ustanovi da je dostavljeni proizvod isti onaj koji je poručen putem naše online prodavnice. Ukoliko nakon prijema proizvoda niste zadovoljni proizvodom koji je dostavljen u ispravnom stanju i koji odgovara deklaraciji poručenog proizvoda sa naše internet prodavnice, molimo da nas kontaktirate.

21. Za sve proizvode koje ste kupili putem internet sajta www.mymoraz.com imate pravo da izjavite žalbu, reklamacije ili primedbe u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Postupak rešavanja istih se sprovodi na osnovu odredbi gore pomenutog zakona, kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013). na način koji je definisan za robu kupljenu putem online prodavnice. Za više informacija nas kontaktirajte putem e-maila na info@mymoraz.com

22. Kada imate potrebu da izjavite žalbu, reklamaciju (moguce je zatražiti reklamaciju samo odmah po prijemu poručene robe) ili primedbu neophodno je da nam pošaljete email na info@mymoraz.com uz uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini. 

23. U slučaju kada nismo u mogućnosti da proizvod za koji smo prihvatili reklamaciju zamenimo adekvatnim, drugim proizvodom, Moraž Smart Handmades se obavezuje da Vam izvrši povrat sredstava. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava
kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na
razlog vraćanja, Moraž Smart Handmades je u obavezi da povraćaj vrši isključivo
preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev
prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika karticeProceduru za povrat sredstava možete pogledati ovde.

24. Prehrambeni proizvodi koji su kupljeni u online prodavnici mogu se reklamirati isključivo preko procedure opisane u delu Pravo na odustajanje.

25. Celokupan sadržaj prikazan na web sajtu www.mymoraz.com, vlasništvo su Moraž Smart Handmades.

26. Sve Vaše porudžbine nastale tokom vikenda i praznika, biće obrađene prvog narednog radnog dana.

27. U slučaju da nastupi jedan od definisanih slučajeva više sile sve naše predhodno preuzete obaveze odlažemo za izvestan period vremena. Svi Ugovori preuzeti do toga trenutka ili u trenutku nastupanja stanja „Više sile“ će delimično ili u celosti biti okončani sa strane jedne od učesnika (Vaše ili naše). Viša sila podrazumeva stanje rata, nemira, građanskog rata, revolucije, vanrednog ili posebnog stanja funkcionisanja države, štrajka ili generalnog štrajka ključnih infrastrukturnih institucija, obustave isporuke električne energije-telefonskih-internet usluga, prirodnih katastrofa i slično. U slučaju ovakvih posebnih uslova života i rada Moraž Smart Handmades će učiniti sve što je u njihovoj moći da razreši sve aktuelne porudžbine, situacije na najbrži mogući način.

Za sva dodatna pitanja ili eventualna razjašnjenja bilo kog od gore definisanih pravila funkcionisanja našeg internet sajta www.mymoraz.com ili Vaših prava kao kupca možete nam se obratiti na jedan od sledećih načina:

  • dopisom koji ćete nam poslati na email adresu navedenoj na našoj kontakt stranici „Slušamo vas“,
  • telefonskim pozivom u radnom vremenu telefonskog centra na broj naveden na našoj kontakt stranici „Slušamo vas“,
  • pisanim upitom na Viber, What’s Up, Instagram ili Facebook profil naveden na našoj kontakt stranici „Slušamo vas“.

Osnovni podaci o firmi:

Firma (pun naziv): Moraž Smart Handmades
Poreski identifikacioni broj (PIB): 112881136
Šifra delatnosti: 5621
Sedište firme (ulica i broj, mesto): Steve Todorovića 12, 11030 Beograd, Republika Srbija
Broj telefona direkcije: +381 11 354 4346
E-mail: info@mymoraz.com

S poštovanjem,
Moraž Smart Handmades